วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ตอบคำถามผ่าน Blog

นักเรียนร่วมกันตอบคำถามผ่าน Blog
ระหว่างวันที่  1- 28 กุมภาพันธ์  2557 ดังรายละเอียด

1.  คำถามจะเปลี่ยนสัปดาห์ละ  ครั้ง  (ทุกวันจันทร์) ใน  ครั้งจะมี  2-3  ถาม  ติดประกาศที่บอร์ด (ทางขึ้นบันไดทางซ้ายชั้น 2 )  และที่  www.math-lansaka.blogspot.com 
2.  นักเรียนตอบคำถามผ่าน   www.math-lansaka.blogspot.com 
 
ขั้นตอนการตอบคำถาม(ถ้าดูไม่ชัดให้คลิกที่รูปภาพ)
3.  เกณฑ์การให้คะแนน  ให้คนที่ได้คะแนนสะสมสูงสุด (ถ้าคะแนนเท่ากันให้คนที่ตอบคำถามก่อน) 2 รางวัล คือ แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น  1  รางวัล   กับมัธยมศึกษาตอนปลาย  1  รางวัล 

***นักเรียนตอบคำถามโดยผ่านเข้าไปที่ความคิดเห็น  พร้อมทั้งเขียนชื่อ ห้อง ให้เรียนร้อยนะคะ***


ค่ายคณิตศาสตร์ ปี 2556 ที่ ทะเลน้อย

 ภาพกิจกรรมวันค่ายคณิต
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

พาลินโดรม (Palindrome)

พาลินโดรม (palindrome) ซึ่งมาจากภาษากรีก palin (อีกครั้ง) + dromos (กำลังวิ่ง) คือ (อ่าน) วิ่งถอยหลังยังได้เหมือนเดิม นั้นคือ คำหรือหรือตัวอักษรที่อ่านจากด้านหน้าไปด้านหลังเหมือนกับอ่านจากด้านหลังไปด้านหน้าและมีความหมายเหมือน กัน เช่น a, non, กนก, ยาย, 1, 11, 121, 69896, 97279, radar, rotator, reviver, Dr.Awkward, He lived as a devil, eh? หรือประโยคคลาสสิคอย่าง ‘Madam, I’m Adam.’ ซึ่งเดี๋ยวนี้โดนดัดแปลงพันธุกรรมจนหลากหลาย (แต่ก็ยังมีเค้าเดิม) เช่น ‘Madam in Eden, I’m Adam.’ และ ‘Madam, I do get a mate. God, I’m Adam.’

เอ๋!มีแต่ประโยคภาษาอังกฤษ นักเรียนช่วยแต่งประโยคภาษาไทยที่เป็นพาลินโดรม...เรียบเรียง   ครูจิตรลดา  อุ่นประเดิม
ที่มา           http://www.mathcenter.net/forum/showthread.php?t=9135
                 http://kruaun.wordpress.com/2012/02/21/palindrome/

คนเก่งวันนี้

แสดงความยินดีกับรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ระดับภาคใต้


จากงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ครั้งที่ 62  จ.ภูเก็ต
                 นำโดย 
   1. ด.ญ. เกสร          สุจรต          ม.1/1
   2. ด.ญ. เมธาทิพย์  ศรีพฤกษ์     ม.1/1
   3. ด.ญ. สุภัทรา      จินดาพันธ์   ม.1/1
   4.  ด.ญ. วันวิสา      เจริญสม      ม.1/1
        
                ครูที่ปรึกษา 
  1. นางลัดดาวัลย์  พุทธิพงษ์
  2. นางจิตรลดา  อุ่นประเดิม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

5 ธันวา ร่วมถวายพระพรความดี
รทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
 และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร  14 สิงหาคม 2525

ที่มา           http://www.oknation.net/blog/kritwat/2009/11/26/entry-1
เรียบเรียง    ครูจิตรลดา  อุ่นประเดิม

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 รวมพระชนมายุได้ 58 พรรษา ครองราชสมบัติมานานถึง 42 ปี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่  23 ตุลาคมของทุกปี  ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน-นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า และทำบุญตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                      พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมทั้งนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบไปพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้  และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การปฏิรูประบบราชการ  การสาธารณูปโภค (การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ )  การศึกษา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงโปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ "โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ")   การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน  ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง

เรียบเรียง  ครูจิตรลดา  อุ่นประเดิม
ที่มา            http://hilight.kapook.com/view/29980 

หนูๆ รู้ไหม รัชกาลที่ 5  สวรรคตเป็นเวลากี่ปีมาแล้ว  (ตอบเป็นเลขโรมันนะจ๊ะ)