วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

พาลินโดรม (Palindrome)

พาลินโดรม (palindrome) ซึ่งมาจากภาษากรีก palin (อีกครั้ง) + dromos (กำลังวิ่ง) คือ (อ่าน) วิ่งถอยหลังยังได้เหมือนเดิม นั้นคือ คำหรือหรือตัวอักษรที่อ่านจากด้านหน้าไปด้านหลังเหมือนกับอ่านจากด้านหลังไปด้านหน้าและมีความหมายเหมือน กัน เช่น a, non, กนก, ยาย, 1, 11, 121, 69896, 97279, radar, rotator, reviver, Dr.Awkward, He lived as a devil, eh? หรือประโยคคลาสสิคอย่าง ‘Madam, I’m Adam.’ ซึ่งเดี๋ยวนี้โดนดัดแปลงพันธุกรรมจนหลากหลาย (แต่ก็ยังมีเค้าเดิม) เช่น ‘Madam in Eden, I’m Adam.’ และ ‘Madam, I do get a mate. God, I’m Adam.’

เอ๋!มีแต่ประโยคภาษาอังกฤษ นักเรียนช่วยแต่งประโยคภาษาไทยที่เป็นพาลินโดรม...เรียบเรียง   ครูจิตรลดา  อุ่นประเดิม
ที่มา           http://www.mathcenter.net/forum/showthread.php?t=9135
                 http://kruaun.wordpress.com/2012/02/21/palindrome/

10 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2556 12:12

  นอน

  ด.ญ.สิทธิญา พันธุ เลขที่ 27 ม.1/1

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2556 12:13

  นูน


  ด.ญ.ธมนพรรณ บัวเสนาะ เลขที่ 11 ม.1/1

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2556 12:16

  นาน

  ด.ญ.ภควดี อินทรขาว เลขที่ 15 ม.1/1

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2556 12:20

  ดีด


  ด.ญ.เพ็ญนภา ขรัวทองเขียว ม.1/1 เลขที่ 14

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2556 20:23

  ยาย
  ด.ญ.สุภัทรา จินดาพันธ์ ม.1/1 เลขที่ 29

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2556 20:24

  บวบ
  ด.ญ.เกสร สุจริต ม.1/1 เลขที่ 8

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2556 14:04

  ยานบ

  ตอบลบ
 8. นักเรียนลองแต่งเป็นประโยคสิคะ
  เช่น ยายนอนยาย

  ตอบลบ
 9. นอกจากข้างตนแล้ว ยังมีเวลาก็ได้
  เวลา 21.12 น.

  ตอบลบ