วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 รวมพระชนมายุได้ 58 พรรษา ครองราชสมบัติมานานถึง 42 ปี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่  23 ตุลาคมของทุกปี  ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน-นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า และทำบุญตักบาตอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ                      พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมทั้งนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบไปพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้  และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การปฏิรูประบบราชการ  การสาธารณูปโภค (การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ )  การศึกษา (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงโปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ "โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ")   การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน  ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง

เรียบเรียง  ครูจิตรลดา  อุ่นประเดิม
ที่มา            http://hilight.kapook.com/view/29980 

หนูๆ รู้ไหม รัชกาลที่ 5  สวรรคตเป็นเวลากี่ปีมาแล้ว  (ตอบเป็นเลขโรมันนะจ๊ะ)

19 ความคิดเห็น:

 1. ตอบนะค่ะแต่ไม่ค่อยแน่ใจเลย
  CII

  ณัฏฐ์นรี นุกุล เลขที่19 ชั้นม.1/2

  ตอบลบ
 2. นักเรียน หลายๆ คน ที่เข้าแสดงความคิดเห็นไม่ได้
  ครูขอโทษด้วย
  นักเรียน เข้าตอบได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนมี blog
  คนใดไม่มี blog ครูจะดูขั้นตอน การตอบให้ใหม่คะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 พฤศจิกายน 2555 13:03

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 4. หนูไม่ได้ลอกเพื่อนนะค่ะ
  CII
  ด.ญ.ณัฐวดี ชุพรัตน์ เลขที่20 ชั้นม.1/2ง

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2555 04:28

  ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:13

  102=CII ด.ญ.สิทธิญา พันธุ เลขที่ 27 ม.1/1

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:13

  102=CII เด็กหญิง ธมนพรรณ บัวเสนาะ ม.1/1 เลขที่ 11

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:21

  102=CII ด.ญ.ภควดี อินทรขาว เลขที่ 15 ม.1/1

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:23

  102=CIIด.ญ.เพ็ญนภา ขรัวทองเขียว เลขที่ 14 ม.1/1

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:23

  102=CII ด.ญ. สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ22 พฤศจิกายน 2555 15:24

  102=CII ด.ญ. เกสร สุจริต เลขที่ 8 ม.1/1

  ตอบลบ
 12. CIIด.ญ.ขนิษฐาพร กิมิฬาร์ เลขที่10 ชั้นม.1/2

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2555 13:58

  102= CII ด.ช.ธนาธิป ทวีพล ชั้น ม.1/1 เลขที่ 5

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2555 11:20  102=CII ด.ญ. สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2555 11:39

  102=CII ด.ญ. สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2555 11:39

  102=CII ด.ญ. สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2555 09:37

  102=CII ด.ญ. สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2555 09:37

  102=CII ด.ญ. สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2555 09:38

  102=CII ด.ญ. สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ