วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

5 ธันวา ร่วมถวายพระพรความดี
รทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ
เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่
 และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง
ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

พระบรมราโชวาทพระราชทาน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สวนอัมพร  14 สิงหาคม 2525

ที่มา           http://www.oknation.net/blog/kritwat/2009/11/26/entry-1
เรียบเรียง    ครูจิตรลดา  อุ่นประเดิม

16 ความคิดเห็น:


 1. ทรงพระเจริญ

  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  ตอบลบ
 2. ทรงพระเจริญ

  ครูจิตรลดา อุ่นประเดิม

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:11

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.สิทธิญา พันธุ เลขที่ 27 ม.1/1

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:13

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.ธมนพรรณ บัวเสนาะ เลขที่ 11 ม.1/1

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:14

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.ภควดี อินทรขาว เลขที่15
  ม.1/1

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:14

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.เพ็ญนภา ขรัวทองเขียว เลขที่ 14 ม.1/1

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:15

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.เกสร สุจริต เลขที่ 8 ม.1/1

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:40

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
  ด.ช.ทศพร พิทยกิจ เลขที่ 4 ม.1/1

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:41

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ช.สิโรดม เชาวลิต เลขที่ 21 ชั้น ม.1/1

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 15:42

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ช.จักรภัทร ศรีเชย เลขที่ 3 ม.1/1

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 16:56

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 16:56

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 16:56

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.สุภัทรา จินดาพันธ์ เลขที่ 29 ม.1/1

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2555 17:17

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.เกสร สุจริต เลขที่ 8 ม.1/1

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2555 16:23

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.สกุณา มากละเอียด เลขที่ 25 ม.1/1

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ9 ธันวาคม 2555 16:25

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เเละเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย
  ด.ญ.ธารีรัตน์ ปาภูเขียว เลขที่ 13 ม.1/1

  ตอบลบ