วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คิดสนุก

อ้างอิง                 โจเซ่ มานู  และ ศิริวรรณ ปันศรีเจริญชัย.  2552.  ปริศนาและปัญหาคณิตศาสตร์.   
                              สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ

1 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก

    ตอบลบ